Πέμπτη 22 Απριλίου 2010

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.


Στις 11 Απριλίου 2010 έλαβε χώρα στα γραφεία του (Παπαστράτου 26, Γκύζη) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Συλλόγου μας. Στα πλαίσια της Γ. Σ. συζητήθηκαν ο απολογισμός της παρελθούσης διετίας, οι τρέχουσες δραστηριότητες και τα επόμενα βήματα του Συλλόγου και, τέλος, διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

Μετά το πέρας της Γ. Σ. συνεδρίασε το νεοεκλεγέν Δ. Σ. και μεταξύ άλλων καθόρισε την κατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών του. Η σύνθεση του Δ. Σ. κατόπιν και της αναδιάταξης που έλαβε χώρα κατά την συνεδρίαση του Δ. Σ. στις 21/4/2010 έχει ως εξής:

Πρόεδρος - Μωράκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος - Ραυτόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου
Γενικός Γραμματέας - Μηνδρινός Μιχαήλ του Ιωάννου
Ταμίας - Μωράκης Κωνσταντίνος του Νικολάου
Έφορος - Λουσίδη Γαρυφαλλιά του Ευαγγέλου
Μέλος - Μηνδρινός Ιωάννης του Μιχαήλ
Μέλος - Μπότσης Κωνσταντίνος του Αποστόλου

1 σχόλιο: