Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

ΨΗΦΙΣΜΑ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ζαγανιαριωτών Άνδρου 'Η ΖΑΓΟΡΑ" μόλις πληροφορήθηκε την απώλεια του επίτιμου μέλους του Συλλόγου ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΩΑΝ. ΜΗΝΔΡΙΝΟΥ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αφού έλαβε υπόψιν του την προσφορά του εκλιπόντος στο χωριό και τον Σύλλογό μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Να εκπροσωπηθεί από τον Πρόεδρό του στην κηδεία και να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια των μελών, στην οικογένεια του εκλιπόντος.